Doelstelling

De Vereniging Vrienden van de Markerwaard (VVM) vindt dat tot een zinvolle afronding moet worden gekomen van het oorspronkelijke Zuiderzeeproject. Dat vergt inventarisatie van de kansen van het Markermeer voor waterstaat, natuurontwikkeling, recreatie, landwinning (ten behoeve van land-, bos- en tuinbouw, urbanisatie en infrastructuur), zowel voor dit gebied zelf als voor een wijdere omgeving.

Na die inventarisatie zal door een optimaliseringsproces het beoogde afrondingsproject voor de Markermeerruimte – bestaande uit een in de tijd evoluerend ontwerp – worden gerealiseerd.

Waar mogelijk, zal de VVM op directe en indirecte wijze zich inzetten voor het bereiken van dat doel.